NVA nāk klajā ar piedāvājumu jauniešiem – bezdarbniekiem

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā jauniešiem-bezdarbniekiem piedalīties nākotnes profesijas izvēles pasākumā «Darbnīcas jauniešiem», aģentūru BNS informēja NVA.

Šogad pasākumos plānots iesaistīt 972 jauniešus.

Projekts ir daļa no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta «Jauniešu garantija». Darbnīcās var iesaistīties NVA reģistrētie jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē pasākuma dalībnieks varēs iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot divas nedēļas. Jaunietis, piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, uzzinās katras profesionālās izglītības programmas specifiku un iegūs pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.

Apmācības notiks klātienē katru darba dienu – ne mazāk kā sešas akadēmiskās stundas dienā. Nodarbību skaits izglītības iestādē būs sadalīts tā, lai lielākā daļa mācībām atvēlētā laika tiktu pavadīta praktiskās nodarbībās – ne mazāk kā 60%, bet teorijai tiktu veltīti ne vairāk kā 40% mācību laika.

Pasākuma dalībniekam tiks maksāta stipendija – 60 eiro mēnesī (jauniešiem ar invaliditāti – 90 eiro) proporcionāli iesaistes dienām. Nepieciešamības gadījumā izglītības iestāde nodrošinās jaunieša izmitināšanu dienesta viesnīcā.

Gadījumā, ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atrodas 20 un vairāk kilometru attālumā no mācību norises vietas, pasākuma laikā viņš var saņemt mobilitātes pabalstu 100 eiro apmērā, ņemot vērā katra mēneša faktiskās transporta izdevumu izmaksas.

Lai piedalītos «Darbnīcās jauniešiem», jaunietim bezdarbniekam jāreģistrējas NVA filiālē, jāapmeklē ESF projekta «Jauniešu garantija» karjeras konsultants, jāizsaka vēlme piedalīties šajā pasākumā un jāaizpilda pieteikums. Pēcāk jaunietis bezdarbnieks saņems karjeras plānošanas konsultāciju. Ja tiks novērtēts, ka piedalīšanās pasākumā ir nepieciešama jaunieša profesionālajai izaugsmei un labākai iekļaušanai darba tirgū, tad sadarbībā ar karjeras konsultantu jaunietis izvēlēsies konkrētas izglītības iestādes trīs piedāvātās profesionālās izglītības programmas. Saņemot NVA filiālē norīkojumu, desmit darba dienu laikā jaunietim jāierodas izvēlētajā izglītības iestādē un jāuzsāk iepazīšanās ar profesionālās izglītības programmām. Pasākumu īsteno 15 profesionālās izglītības iestādes.