NVA aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem pirmās darba pieredzes iegūšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad īsteno Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu «Pirmā darba pieredze jaunietim» un aicina darba devējus piedāvāt darba vietas jauniešiem ar profesionālo vai augstāko izglītību.

Darba devējs var būt komersants, izņemot ārstniecības iestāde, kā arī izglītības iestāde, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, un arī pašnodarbinātas personas un biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas.

Darba devējs, pieņemot darbā jaunieti, saņem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansiālu atbalstu un gūst iespēju piesaistīt savam uzņēmumam jaunu, izglītotu un perspektīvu darbinieku. Šogad Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā «Pirmā darba pieredze jaunietim» plānots izveidot 522 darba vietas, norāda NVA.

NVA vairāku gadu pieredze liecina, ka daudzi jaunieši bezdarbnieki, strādājot pie darba devēja NVA pasākumu ietvaros un apliecinot savas profesionālās spējas un dotības, vēlāk kļūst par vērtīgu ieguvumu uzņēmumam, stāsta Jauniešu garantijas pasākumu projekta vadītājs Mārtiņš Nešpors.

Viņš, vērojot situāciju vakanču jomā, secina, ka vairāki darba devēji joprojām ilgstoši meklē dažādus speciālistus, piemēram, programmētājus, juristus, ekonomistus, pavārus, atslēdzniekus, bet NVA ir reģistrēti jaunieši ar attiecīgo profesionālo izglītību, kuri meklē darbu un ir gatavi strādāt šajās profesijās.

Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā «Pirmā darba pieredze jaunietim» tiek iesaistīti NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir profesionālā vai augstākā izglītība un kuri šobrīd nestudē pilna laika klātienē.

Lai iegūtu darba pieredzi, jaunieši ar NVA finansiālu atbalstu var gadu strādāt pie darba devēja. Pirmo pusgadu jauniešu algai NVA maksā dotāciju – 160 eiro, bet jaunietim ar invaliditāti – 240 eiro.

Otrajā pusgadā NVA dotācija algai ir 100 eiro mēnesi, bet jaunietim ar invaliditāti – 200 eiro mēnesī. Taču darba devējam jānodrošina arī līdzmaksājums jaunieša algai, jo tā nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo algu jeb 360 eiro mēnesī.

NVA uzsver, ka darba vietai jābūt izveidotai speciāli dalībai šajā pasākumā vai vakantai vismaz četrus mēnešus pirms pasākuma uzsākšanas, turklāt

darba devējs nedrīkst nodarbināt jaunieti nekvalificētos un mazkvalificētos darbos.

Informāciju par pieteikšanos pasākumam «Pirmā darba pieredze jaunietim» darba devēji var atrast NVA mājaslapā.

NVA norāda uz vairākiem ieguvumiem darba devējam. NVA vienu gadu daļēji finansē darba algu jaunietim, kā arī darba vadītājs, kas strādā ar darbā pieņemtajiem jauniešiem, saņem ik mēnesi 50% no valstī noteiktās minimālās algas.

Tāpat NVA sedz izdevumus par veselības pārbaužu veikšanu, ja tas ir nepieciešams, kā arī vienreizēju dotāciju, uzsākot darbu, līdz 50 eiro individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja tas ir nepieciešams.

Tāpat, lai pielāgotu darba vietas jauniešiem ar invaliditāti, NVA sedz izdevumus līdz 711 eiro.