Gandrīz par 18% sarucis jauniešu bezdarbnieku skaits

Pērn bija 7880 jauniešu bezdarbnieku vecumā līdz 24 gadiem. Šogad to skaits sarucis par 1409 jeb 17,8%, liecina Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dati. Šā gada vasarā plāno nodarbināt 3500 skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem, ko līdzfinansēs valsts. NVA arī ziņo, ka sarucis kopējais bezdarbnieku skaits Latvijā par 1,4 procentpunktiem.

Lielākais jauniešu bezdarbnieku skaits sadalījumā pa profesijām pēc pēdējās nodarbošanās: palīgstrādnieks, pārdevējs konsultants, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, viesmīlis, būvstrādnieks, pavārs. Tomēr vidējais bezdarba ilgums šā gada marta beigās jauniešiem bezdarbniekiem – ap 4 mēnešiem.

Bezdarbniekus uzraugošā iestāde uzskata par pozitīvu, ka 66% no jauniešiem bezdarbniekiem atrod darbu sešu mēnešu laikā, kas it kā esot ātri. Un jaunieši reti kļūst par ilgstošiem bezdarbniekiem.

Pozitīvā tendence: šā gada pirmajos trīs mēnešos darbā iekārtojās 2375 NVA reģistrētie jaunieši bezdarbnieki.

Atgādinām, ka ar iniciatīvu «Jauniešu garantija», kas paredz jaunatnes bezdarba problēmu pārvarēšanu, klajā nāca Eiropas Komisija. Jauniešu garantijas programmu Latvijā kopš 2014.gada sākuma īsteno Labklājības ministrija (LM), NVA, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), sadarbojoties ar mācību iestādēm, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, jaunatnes organizācijām un darba devējiem.

Svarīgi: lai gan statistikā kā jaunieši bezdarbnieki tiek uzskaitīti bezdarbnieki 15 – 24 gadu vecumā, Jauniešu garantijas programmā var piedalīties jaunie cilvēki 15 – 29 gadu vecumā, iesaistoties nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē.

NVA viedoklis par pilngadīgo jauniešu nodarbinātību Latvijā

«Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs (šo pasākumu finansē valsts, un tas nav Jauniešu garantijas programmas ietvaros),» vēsta NVA sabiedrisko attiecību nodaļa.

Šobrīd jau 220 darba devēji NVA filiālēs pieteikuši 2576 darba vietas skolēniem darbam vasaras mēnešos. Skolēnu darbam jūnijā pieteiktas 827 darba vietas, jūlijā – 958 un augustā 791 darba vieta. Skolēni darbam vasarā varēs pieteikties no šā gada 8. maija ar interneta starpniecību NVA interneta vietnē. NVA plāno šogad piesaistīt vasaras darbiem 3500 skolēnu.

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un darba pieredzi.

Bet Eiropas Komisijas iniciētās programmas «Jauniešu garantija» ietvaros NVA jauniešiem piedāvā pasākumu «Darbnīcas jauniešiem», kas jauniešiem sniedz iespēju izglītības iestādē iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas un katrā izglītības programmā iesaistīties trīs nedēļas, lai iepazītos ar to specifiku un gūtu pirmo pieredzi, kas jaunietim bezdarbniekam ļautu izvēlēties izglītības un profesionālās darbības jomu.

Šā gada aprīļa sākumā NVA bija reģistrēti 7724 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem.

Kādi ir iemesli tik lielam jauniešu bezdarbnieku skaitam?

  • Zems izglītības līmenis.
  • Nav iegūta profesionālā kvalifikācija: lielākajai daļai jauniešu bezdarbnieku nav profesijas (specialitātes).
  • Trūkst darba pieredzes vai darba pieredze ir mazāk kvalificētās profesijās: palīgstrādnieks, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs utt.
  • Kvalitatīvi nepārzina darba tiesisko attiecību aspektus – augstāks risks nedeklarētajai nodarbinātībai.
  • Darba devēju prasībām neatbilstošs profesionālo kompetenču līmenis.
  • Nereti jauniešiem ir arī ļoti augstas ambīcijas attiecībā uz darba piedāvājumu un atalgojumu.

Ņemot vērā jauniešus bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 31% no tiem ir vidējā, bet 28,6% pamatizglītība.

NVA jauniešiem palīdz iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Sadarbības ar NVA laikā jaunietim tiek nodrošināta pastāvīga karjeras vadība – karjeras konsultants, kurš, izmantojot dažādas metodes, profilēšanas rezultātus, individuālās un grupu konsultācijas, konkrētam jaunietim nosaka nepieciešamo atbalsta pasākumu grozu.